CERTYFIKATY

Okulary ochronne są środkami ochrony indywidualnej. Dla zapewnienia najwyższej jakości i spełnienia wymaganych norm, producent okularów SAFETYLINE ściśle wpółpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB).